Обучение по първа долекарска помощ за доброволци на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо предложение на ръководството на дружеството на БЧК към квартален клуб „Георги Дражев” – Ямбол, на 5 октомври 2016г. се проведе базово обучение по първа помощ за членове и доброволци на червенокръстката структура Инициативата е в изпълнение на решение от заседание на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол и имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения във връзка с повишаване на тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал до идването на специализирана медицинска помощ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбучението е своеобразно продължение на стартиралата още през 2015г. серия от обучения по първа помощ, насочени към хората от третата възраст – членове и доброволци на БЧК, като по този начин се популяризира значението на първата помощ за предпазване от травматизъм и спасяване на човешки живот.

Обучението да се проведе в квартален клуб „Георги Дражев”-Ямбол, където доброволците развиват своята хуманитарна дейност от специалиста „Първа помощ” в Областния секретариат на БЧК-Ямбол– Добриела Праматарова, като броят на обхванатите е 20 души.

                                                                                                 Добриела Праматарова

About the Author :