Обучение по проект “Млад гражданин”

DSCN0344Проведе се първия обучителен модул по проект „Млад гражданин 4”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 – 2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове( МИКЦ).

В с. Ветрен, община Бургас, Бургаски минирални бани на 27 и 29 март 2015 г. Осемнадесет младежи и девойки на възраст до 29 г. обсъждаха с лектора Мария Алкалай от София новото поколение програми на Европейския съюз за периода 2014-2020. Приоритети и основни акценти. Прилики и разлики с програмите от предходния период.

DSCN0358Програми, насочени към образование, мобилност и развитие на уменията на деца и младежи: Еразъм +, Творческа Европа. Програми към Главна дирекция”Правосъдие” с акцент върху деца и младежи. Програма “Дъга” 2015-2017. Основни моменти при кандидатстване за финансиране – критерии за легитимност, капацитет и устойчивост.

Калоян Калиманов обърна сериозно внимание на участниците в семинара на изискванията към отчитането на средствата и дейноститите по проектите.

DSCN0417Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи младите хора научиха повече за генериране на идеи за проекти и определяне на подходяща програма и/или донор.

Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките посетиха забележителностите край Бургаските минирални бани.

DSCN0451 DSCN0479

 Калоян Калиманов,ръководител на МИКЦ – област Ямбол

About the Author :