Обучение по подготовката за провеждане на отчетна кампания на структурите на БЧК-Тунджа

1На 8ноември 2017г. /сряда/, от 10.00ч. в зала на администрацията на Община „Тунджа“ предстои да се проведе обучение по подготовката за провеждане на отчетна кампания на структурите на  БЧК-Тунджа. Основна цел: Подготовка за провеждане на отчетна кампания 2017/2018г., чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане -процедури, законност,  документация, срокове за изпълнение и отчитане и др.

2Участие ще вземат членове на ръководството Общински съвет на БЧК – Тунджа, представители на ръководствата на дружествата на БЧК, функциониращи на територията на Община Тунджа и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол.  Обучението ще допринесе за постигането на организационно укрепване на капацитета червенокръстките структури, следвайки стъпките на съвременния  доброволчески мениджмънт за реализирането на дейности за утвърждаване характеристиките на добре функциониращото дружество в рамките на БЧК.

3 4

About the Author :