Обучение на ямболски ученици за създаване на Младежки парламент в града с подкрепата на Община Ямбол

В изпълнение на Общинския план за младежта 2021, приет с Решение № XVII-1/28.01.2021 г. на Общински съвет – Ямбол, за обособяване на механизъм за осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в обществено-политическия и икономически живот и приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти, от 8 септември до 10 септември 2021 година в почивна база „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – село Равда ще се проведе обучение на младежи и девойки от община Ямбол за създаване на Младежки парламент.

Учениците бяха изпратени от заместник-кмета на Ямбол Енчо Керязов с пожелание обучението да бъде плодотворно.

Обучител ще бъде Даниел Джинсов от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.

В обучението ще участват 30 младежи и девойки от община Ямбол, представители на младежки организации и ученически съвети в учебните заведения в града. Председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков също ще вземе участие във форума.

Младите хора от различните ямболски училища ще обменят идеи, ще научат повече за същността на Младежкия парламент, неговите цели и структура, за да бъде създаден такъв и в Ямбол през есента. Всички разходи по обучението на учениците са за сметка на община Ямбол.

About the Author :