Обучение на Териториално статистическо бюро

DSC06010През последните години Националният статистически институт (НСИ) внедри няколко информационни системи, които подпомагат респондентите и намаляват тяхната натовареност, като в същото време допринасят за по-доброто качество на получаваната статистическа информация. Електронно подаваните отчети спестяват време, разходи за допълнителни телефонни разговори и за хартия, което е важно за спазване на срочността и намаляване на ресурсоемкостта, респективно за опазване на околната среда. Предоставяните възможности от НСИ са и стъпка в посока на изпълнение на изискванията на Закона за електронното управление за обмен на информацията между администрациите по електронен път.

DSC06011На 10.09.2015 г. екипът на Териториално статистическо бюро (ТСБ) – Ямбол, организира обучение на респонденти за отчитане по електронен път.

На обучението присъстваха представители от 18 бюджетни организации на територията на област Ямбол. Те бяха запознати от г-жа Мари Павлова с презентация на тема „Краткосрочна бизнес статистика – конфигуриране достъп до системата”, а от г-жа Ваня Лазарова, г-жа Красимира Георгиева и г-жа Ралица Танева – с тестова демонстрация на „Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд”. Бяха разгледани често срещани грешки при попълване на разделите в отчета. Експертите отговориха на всички възникнали въпроси.

Проведената анкета след срещата показа, че за присъстващите темата на обучението е била актуална, научили са нови неща, придобитите знания ще им бъдат от полза, а в бъдеще ще изпращат отчетите си по електронен път.

При закриване на обучението г-жа Калина Казанджиева, директор на ТСБ – Ямбол, отбеляза, че се надява то да допринесе както за по-добрите взаимоотношения между служители и респонденти, така и за повишаване на относителния дял на електронно подадените отчети в област Ямбол още през октомври 2015 година.

 

About the Author :