Обучение на млади хора

DSCN0563Екипът на Младежки информационно-консултантски център, град Ямбол с обучители Нели Стефанова,Божидара Божилова и Мариана Андреева, проведоха поредица от обучения на тема „ Местни органи на управление – същност и възможности „ ; “Мотивационен тренинг за кандидастване и постъпване на работа”; „Работа в екип” и „Младежко лидерство”. Обученията се проведоха през месец април 2015 г. Участниците  придобиха знания и умения. В обучението бяха включени ролеви игри и практически казуси за решаване.

DSCN0532 DSCN0547

Калоян Калиманов – ръководител на проекта  

About the Author :