Обучение на младежи

DSCN1702В хотелски комплекс „Галина Палас”,общ.Тополовград, област Хасково, от 06 до 08 ноември 2015 г. се проведе третият обучителен модул по проект „Млад гражданин 4”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 – 2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове( МИКЦ).

DSCN1707Осемнадесет младежи и девойки на възраст до 29 г. обсъждаха с лектори Пенка Георгиева и Диана Бончева от Ямбол новото поколение програми на Европейския съюз за периода 2014-2020. Акцент на семинара бяха организацията на дейностите и изпълнението на проекти, както и тяхното финансиране, отчитане и контролиране. Отделено бе време за спецификата на доброволчеството при реализацията на младежки инициативи, а също и за анализ на резултатите от тях, постигане на устойчивост и надграждане на проектните идеи.

DSCN1822Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от Ямболска област в Програми, финансиращи обучение и заетост на младежи, както  и ролята на МИКЦ в тяхна подкрепа. Участниците в семинара дадоха своите предложения за новата национална програма за младежта 2016-2020г.

 

DSCN1824Калоян Калиманов обърна сериозно внимание на участниците в семинара на високите изисквания към отчитането на дейностите по проектите.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи младите хора научиха повече за генериране на идеи за проекти и определяне на подходяща програма и/или донор.

DSCN1832Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките имаха време и за разходки край река Тунджа.

About the Author :