Обучение на доброволци

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол организира областно обучение за членове на БМЧК на тема «Социално – помощна дейност», което се проведе в залата на БЧК – Ямбол. Обучението е свързано с изпълнение на насоките на БМЧК – Ямбол през 2014 г. за намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора в областта, планирано е във връзка с изпълнение на ангажиментите на доброволците от БМЧК – Ямбол, участвали в Лятна академия за доброволци 2014 г. Основната цел на обучението е  придобитите знания у участниците по време академията да се  мултиплицират сред останалите доброволци на организацията, за по-успешно реализиране на социално-помощната дейност.

По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, които младежката организация реализира в направление на  социално-помощната дейност. Представени бяха теми свързани с: права на детето и етични граници при работа с деца; система за закрила на детето; ефективна комуникация с деца; работа с кукли и детска рисунка; работа с трудни деца, работа с приемни деца и работа с бежанци. Обучител бе Стели Джамбазова, доброволец участвал в национална академия, обучен по темата. Участниците в обучението имаха възможност да работят в малки групи и да планират конкретни инициативи в своята община. Доброволците на БМЧК, участавли в областното обучение имат ангажимент да презентират пред останалите младежи от своя клуб дискутираните теми по време на сесиите и да привлекат нови съмишленици за реализиране на благородни каузи в населените си места. В края на обучението се сформираха екипи за работа с деца в различни социални и здравни институции.

About the Author :