Обучение на доброволците от БМЧК-Елхово

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбщинско обучение за доброволци на БМЧК – Елхово, на тема «Сексуално рисково поведение и превенция на ХИВ/СПИН» се  проведе  в комплекс «Траките» гр. Елхово. Целта на обучението бе да се повишат знанията на новите доброволци на младежката организация по темата, което ще подпомогне реализирането на здравно-просветната дейност на младежката организация и успешното реализиране на Анти СПИН кампании през годината. Обучител бе Ваня Герганова, която запозна участниците с теми свързани със сексуално-рисковото поведение; възникване на ХИВ; начини и пътища на предаване на ХИВ инфекцията; тестуване; предпазване от заразяване; дискриминация и ХИВ. По време на обучението доброволците участваха в ролеви игри и решаваха казуси свързани с дискриминацията. В ролевите игри се обсъждаха различни гледни точки и мнения относно непоносимостта и дискриминацията към хора, живеещи с вируса, както и дискусия върху ефекта от налагането на стереотипи.

 

About the Author :

Leave a reply