Обучение на водни спасители

1С приемен изпит на 04 юни 2019г. стартираха поредните курсове за кандидати за водни спасител на плувни басейни и водни паркове и открити водни площи и море, организиран от БЧК – Ямбол. Изпитите се проведоха на общинския плувен басейн в град Созопол.

Съобразно учебните планове и програми за двете квалификационни степени,  кандидати за водни спасители от различни региони на страната, ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване и  първа долекарска помощ при воден инцидент.

Подготовката на бъдещите кадри се осъществява в НУЦ на БЧК – Созопол и на плувния басейн в града от Огнян Николов – инструктор по водно спасяване и д-р Георги Манчев – лекар и обучител в часовете по медицинска подготовка.

Обученията ще приключат със заключителен изпит, като всички кандидати,  успели да покрият заключителните изпитни  нормативи, ще получат съответните сертификати за завършен курс на обучение, даващ им право да работят на плувни басейни и водни паркове  или открити водни площи и море.

Стартирането на курсовете за обучение на водни спасители съвпада с отбелязването на седмицата на водното спасяване, която тази година обхваща периода от 3 до 9 юни и има за цел да се акцентира върху водноспасителната дейност осъществявана от БЧК, направленията за развитие, основните приоритети и подготовката на кадри, популяризиране програмите за превенция, чрез които се стремим да се намали и предотврати риска от водни инциденти сред деца и младежи.

В тази връзка и успоредно с подготовката на кадри за обезпечаване  водноспасителната дейност на плувни басейни и морски плажове, БЧК – Ямбол провежда и обучения с деца и младежи за придобиване на знания и умения за безопасно контактуване с водата и начини за справяне при воден инцидент.

        ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ

About the Author :