Обучение на водни спасители

Ямбол, 04.04.2022 г.

На  30 март 2022г., с приемен изпит стартира курс за обучение на водни спасители в квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите демонстрираха плувни умения, съгласно регламентираните изпитни изисквания пред комисия в състав: Огнян Николов, инструктор по водно спасяване, Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Димитър Андреев, воден спасител.

В продължение на 65 учебни часа, кандидати за водни спасители ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване и  първа помощ при воден инцидент.

Подготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в ЕГ „Васил Карагьозов” в Ямбол и учебната зала на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол от високо квалифициран обучаващ екип – инструктор по водно спасяване и лекар – анестезиолог.

Обучението ще приключи със заключителен изпит, като всички кандидати,  успели да покрият заключителните изпитни нормативи, ще получат сертификати за завършен курс, даващ им право да работят като водни спасители на плувни басейни не само в България, но и във всяка страна – член на Европейския съюз.

About the Author :

Leave a reply