Обучение за работа с електронния регистър за доброволците на БЧК

reg2В зала „Юбилейна“ на БЧК-Ямбол се проведе обучение „Внедряване и работа с електронния регистър за развитие на Доброволческия мениджмънт в системата на БЧК“. Срещата бе открита от инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, който представи приноса на електронния регистъра в работата на областните червенокръстки организации.  Антоанета Ябанозова, директор на Секретариата на ОС на БЧК-Русе, запозна участниците в обучението с концепция на електронна база данни на доброволците на БЧК и сподели личния си опит при внедряването на електронния регистър. В обучението участваха: Виолета Радева- директор на Секретариата на ОС на БЧК-Бургас, Мария Делева – директор на Секретариата на ОС на БЧК-Смолян, Минка Мечеринкова – директор на Секретариата на ОС на БЧК-Хасково  и щатни специалисти от Бургас, Смолян, Хасково и Ямбол.

reg-prИнж. Митко Филипов представи Методологическо ръководство за работа с он-лайн базирания регистър за доброволци на БЧК и Органограма за нива на достъп в регистъра, както и ползата за развитие на доброволческия мениджмънт за системата на БЧК.

Велизара Кондова демонстрира как се работи с електронната база данни,  демонстрира процеса на въвеждане и обработка на данни, както и извличане на информация от системата. Участниците се запознаха как да използват функцията на различните филтри, как да извеждат полезна информация от системата.

reg1В рамките на обучението бяха създадени акаунти за достъп на ОС на БЧК-Бургас, Смолян и Хасково до он-лайн базирания регистър със съответните нива на достъп.

В края на срещата се планираха последващи стъпки за опознаване на процеса на внедряване на електронна база данни на доброволците от трите областни организации. Представителите на областните организации на БЧК ще започнат поетапно да въвеждат информация в системата, след актуализиране на съществуващите до момента досиета на доброволците в своята област, за да улеснят работата си занапред.

По време на обратната връзка, участниците в обучението „Внедряване и работа с електронния регистър за развитие на Доброволческия мениджмънт в системата на БЧК“ споделиха, че са убедени в полезността от създаването на електронна база данни в областните червенокръстки организации в страната.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply