Обучение за първа помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК – Ямбол се проведоха две пилотни обучение за учители на   тема: „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици”, съгласно сключен договор между Министерство на образованието и науката  и НС на БЧК. В обучението участваха 27 учители от цялата област, обучител бе д-р Панайот Попов. По време на обучението бяха разгледани теми свързани с оказването на първа долекарска помощ – видове рани; нарушение на съзнанието; травми на опорно-двигателния апарат;  термични и химични травми и др. Участниците имаха възможност да демонстрират практическите си уменията при извършване на изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. В края на обучението участниците получиха удостоверения за преминат курс по първа помощ и учебни книжки „Първа помощ на работното място”, които могат да ползват при нужда.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Гергана Георгиева 

About the Author :