Обучение за конфликт на интереси

24.09.2014 014Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съвместно с Областна администрация, организира обучителен семинар в Ямбол с цел осъществяване на ефективна дейност по превенция и недопускане на конфликт на интереси в държавната администрация и органите на местното самоуправление. Темата на семинара бе „Конфликтът на интереси – същност и правна характеристика. Установяване, процедурни правила”. Той се проведе в залата на НТС Ямбол, в присъствието на над 30 представители на държавни учреждения, местната власт и други ямболски организации.

Областният управител инж.Николай Пенев откри официално семинара, като изрази увереност, че той ще бъде от полза в работата на институциите.

Николай Николов – вр.и.д. председател на Комисията заяви, че целта на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е да се повиши общественото доверие към държавната и местна власт. „Законът набира все по-голяма скорост”, коментира той и даде пример с това, че вече има първи установен случай на конфликт на интереси с кмет на община и съдебен служител.

По време на обучението Николай Николов и Димитър Мочев – старши юрисконсулт към Дирекция „Правна” на Комисията, изнесоха презентация за легалното определение на конфликт на интереси, режима на декларациите по глава III от ЗПУКИ, процедурата за установяване и санкциониране и др., като отговаряха на въпроси от страна на присъстващите и даваха примери от практиката си.

About the Author :