Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на Областната организация на БЧК-Ямбол

Преди официалния старт на отчетна кампания 2019/2020 в рамките на БЧК на общинско ниво в структурата, секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол проведе три обучения за ключови ръководни кадри на БЧК в общините Стралджа, Елхово и Болярово.

Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетните събрания на трите общински организации чрез предоставяне на необходимата информация и насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

Участваха представители на Областния съвет на БЧК, членове на общинските ръководства на БЧК – Стралджа, Елхово и Болярово и служители от секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

Предоставена бе ценна информация и указания за изготвяне на отчетните материали – структура на отчет, план за работа и протокол, изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на документация, срокове за провеждане и отчитане и др.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ                                                                        

                                   

 

About the Author :

Leave a reply