Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК-Ямбол

btyНа 08 и 09 ноември 2018г., в к-с „Екатерина“ – с. Веселиново, община Тунджа, се проведе двудневно обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК – Ямбол, като основната цел бе подготовка за провеждане на отчетна кампания 2018/2019г. в рамките на БЧК.

Участваха представители на Областния съвет на БЧК, общинското ръководство на БЧК-Ямбол, ръководствата на дружества и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

Предоставена бе ценна информация, указания и насоки за изготвяне на отчетните материали,  основните изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на  документация, срокове за изпълнение и отчитане и др.

Утвърден бе график за провеждане на събранията на дружествено ниво.

В работа по групи, участниците решаваха казуси, свързани с организацията и провеждането на конкретно събитие, като използват подходящи методи за подбор на необходимия брой доброволци, определиха техния профил и възлагаха подходящите задачи, които ще изпълняват. Осигуряването на финансови ресурси за обезпечаване на дейностите, привличането на партньори, контрола и отчетността бяха важна част, която следваше да се предвиди при организирането на събитието от всяка от групите.

bty bty 4 5

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ                                                                         

                                     

 

                                                   

About the Author :

Leave a reply