Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на Областната организация на БЧК-Ямбол

btyЯмбол, 15.11.2017 г.

Преди официалния старт на отчетна кампания 2017/2018 в рамките на БЧК и след реализираните вече обучения за ръководствата на структурите към БЧК – Ямбол и Тунджа, Ямболската червенокръстка организация проведе три обучения за ключови ръководни кадри на БЧК в общините Стралджа, Елхово и Болярово.

Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетните събрания на дружествата, чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

Участваха представители на Областния съвет на БЧК, общинските ръководства на БЧК- Стралджа, Елхово и Болярово, ръководствата на дружества и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

Предоставена бе ценна информация, указания и насоки за изготвяне на отчетните материали – структура на отчет, план за работа и протокол, изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на  документация, срокове за провеждане и отчитане и др.

                                                                                                                                                Областен секретариат на БЧК-Ямбол

bty bty bty bty

 

 

                                                        

                                     

About the Author :