Обучение за кандидати за водни спасители

davБЧК – Ямбол набира кандидати за организиране на ускорен курс за „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, „Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ и „Воден спасител на открити водни площи и море” – директен.

Обучението на кандидатите за водни спасители ще бъде интензивно, всеки ден, като общата продължителност е до 14 дни от датата на приемния изпит.

Приемният изпит ще се проведе на 18 юни 2018г. /понеделник/, от 11.00 часа на общинския плувен басейн в град Созопол.           

Кандидатите за постъпване в курс, отговарящи на посочените по-долу изисквания, трябва да се явят в 10.30ч. в Националния учебен център на БЧК – Созопол в готовност да покрият изпитните нормативи за избраната от квалификационна степен.

Финансови условия:

  • За курс  „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” – 329. 00лв., включваща

разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

  • За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ – 195. 00лв.,

включваща разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

  •   За открити водни площи и море /директен/ – 417. 00лв., включваща разходите за

обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

Входът за достъп до плувния басейн, застраховка „Злополука”, място на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя се осигуряват от всеки от кандидатите за водни спасители.

Курсът ще се проведе при участието на не по-малко от 15 кандидати за водни спасители, покрили изпитните изисквания за съответната квалификационна степен.

Изисквания към кандидатите:

За басейн:

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец  в случаите, когато не са навършили 18 години;
  3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:

–          50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.

–          25 м. бруст / без време /

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

1.    Да са навършили 17 години;

2.   Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и

Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;

  1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:

–          100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.

–          25 м. бруст / без време /

Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ

трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

               инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, тел.: 0889 797 927.

               Добриела Праматарова – специалист „ВСС” в БЧК-Ямбол, тел.: 0886 344 250.

 

About the Author :

Leave a reply