Обучение за изборите

DSC01557В  община Стралджа се проведе  обучение на членовете на  СИК. В рамките на около два часа  представители на РИК Ямбол обучаваха хората, които пряко ще бъдат заети с провеждането на парламентарните избори по секции. Иван Георгиев, вр.изп.дл. кмет на общината, откри срещата, изрази увереността си, че за пореден път общината ще се справи отговорно с важната държавна задача и  пожела  успех на всички. Обръщение към участниците в обучението направи и секретарят Атанаска Христова след което щафетата поеха представителите на РИК – Екатерина  Янева и Нели Стоянова.  Лекторите представиха  всеки от тематичните модули свързани с организацията и работата на СИК, обърнаха внимание върху   изборните книжа и начина на работа в деня на изборите.  Проследен беше целия път по участие на гражданите във вота, преброяване на гласовете, вписване на данни в избирателните протоколи дори опаковането на   книжата и предаването им в РИК     Представителите на РИК отговориха на поставените въпроси,  разиграни бяха най-често срещани казуси, обърнато беше внимание на някой особености  по провеждането на избори.  Вместо заключение представителите на СИК от община Стралджа  увериха гостите, че ще се справят със задачата и оценката за изборите  ще бъде заслужено висока.

 

 

About the Author :