Обучават учители за създаване на позитивна среда

DSC04132Педагози от детските градини в община   Стралджа взеха участие в поредното обучение, което бе на тема „Позитивна среда в детските градини”. Водено от доц. д-р Стефка Динчийска, ръководител катедра „Социални дейности” в Тракийски университет, обучението се превърна в интересен разговор за модерно възпитание и обучение на малките, за въвеждане на иновативни практики в работата на учители и възпитатели. Не напразно кметът на общината Митко Андонов в поздравлението си към лектора и участниците в обучението подчерта, че всяка подобна среща е начало на нещо добро и полезно в ежедневната работа с децата. „Най-големите творци работят точно в детските градини!” отговори  доц.д-р Динчийска , която от името на всички благодари на г-н Андонов за вниманието. „Чувстваме се много специални!” каза тя добавяйки, че община Стралджа винаги проявява загриженост и внимание към детските градини.

DSC04137По-нататък обучението продължи  в обсъждане взаимодействието между детски градини и родители,  обучение на педагозите  в иновативни практики. Направено бе интересно проследяване на един работен ден в детската градина с живописното общуване с децата,  желанието им да бъдат център на внимание , да проявяват характер и съответно ролята на възпитателите. Обърнато беше внимание на връзката учител-дете, дадени бяха ценни препоръки  за осъвременяване на работата с малките в отговор на техните желания и възможности.

DSC04140Според доц.д-р Динчийска всяко дете и всяко семейство е уникално за педагогическите екипи. Има индивидуални, групови и фронтални форми за взаимодействие. Разумното им съчетаване е най- доброто. Педагозите трябва да са  подготвени да работят както с децата, така и  с родителите. Целта е една –   израстването им като  здрави и будни  деца ,  със социално- емоционална интелигентност.

DSC04150

About the Author :