Обучават доброволци

пспБЧК Ямбол проведе обучение за доброволци на БМЧК по програма „Партньори за социална промяна”, подкрепена от фондация „Велукс” целяща намаляване на уязвимостта на децата и младите хора в България. Целта на обучението бе да се изгради капацитет в доброволците на БМЧК за работа в училищата по темата психосоциална подкрепа.

Обучените доброволци стартираха своите първи обучения по психосоциална подкрепа в училищата в гр. Ямбол. Учениците имаха възможност да се запознаят с темите – Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала доброволците представиха различните теми чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават своята обратна връзка чрез използване на различни интерактивни методи.

л.кПредставените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в  Ателиетата и са свързани с приятелските кръгове на младежите; себепредставянето им и мястото им сред другите хора; общуването с родителите; любовта и др.

До момента са проведени обучения в ОУ „Любен Каравелов”, МГ „Атанс Радев” и ПГИ „Г.С. Раковски”. Доброволците на БМЧК имат ангажимент да проведат Ателиетата по психосоиална подкрепа в различни училища в гр. Ямбол до края на месец май 2016г.

л.кб мг

About the Author :