Обучават безработни по три професии

2222През февруари стартира изпълнението на 6 проекта за обучение и заетост на безработни лица, финансирани от държавния бюджет. В обучение за професионална квалификация ще бъдат включени 76 безработни от област Ямбол, съобщи Генка Киркова, началник отдел “Посреднически услуги” в Бюро по труда-Ямбол. Безработните ще се обучават в групи по следните професии: работник в озеленяването, оператор на компютър, социален асистент – възрастни. На част от успешно завършилите ще бъде осигурена субсидирана заетост за 3 месеца от работодатели, партньори по проекта.

И през 2018 г. безработните ще имат възможност да се включат чрез бюрата по труда в обучения, провеждани в клоновете на Държавно предприятие “Българо-германски център за професионално обучение” в Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево.

About the Author :