Обръщение на ОбС н БСП-Ямбол по повод 110 г. от провъзгласяване Независимостта на българската държава

inset-larger_1050x730_bsplogoО Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на Общинския съвет на БСП към гражданите на Ямбол

по повод 110 години от провъзгласяването на

 Независимостта на българската държава

      Уважаеми граждани на Ямбол, Драги членове и симпатизанти на Българската социалистическа партия,  

Сто дни преди края на календарната година България празнува 110 години от обявената във Велико Търново независимост от Османската империя.

С този акт се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя, с миналото ни на поробена страна. Княжество България става независимо българско царство, признато официално в началото на 1909 година от Турция, а след това и от Великите сили и от останалите европейски страни.

Безспорна истина е, че това е върховен успешен дипломатически и държавнически акт, осъществил възрожденския идеал за свободна и суверенна България. Акт, издигнал достойнството и самочувствието на българската нация.

Обявяването на Независимостта на България е доказателство за волята на българския народ и неговите държавници да защитят своето политическо и духовно равноправие, своя суверенитет в името на обединението и националните ценности на хилядолетна България.

Проявената тогава политическа и държавническа мъдрост е ярък пример и поука за всеки един от нас и в днешния ден. Заветът на първостроителите на съвременна България, на онези, които подготвиха и реализираха българската независимост, е неразривно свързан със стремежа и днес да градим и да развиваме българската държавност, да градим не само собственото си бъдеще, но и бъдещето на идните поколения. И да помним – достойнството, авторитетът и силата ни като нация, са в нейната независимост и законност.

Ние, от Българската социалистическа партия, вярваме,че имаме и силите, и волята, и вярата да отстояваме тези идеали с общи усилия. Честит празник!

Катя Георгиева

(Председател на ОбС на БСП – гр. Ямбол)

About the Author :