Образователна среща в „Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 29 януари 2014 г.,  в заседателната зала на община „Тунджа” се проведе първата за годината работна среща с директорите на общинските учебно-възпитателни заведения.
В срещата взеха участие Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”, Пенка Илиева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Ямбол, представители на общинската администрация.
Под ръководството на Станчо Ставрев – заместник-кмет на общината, бяха обсъдени предстоящи за изпълнение от ръководителите на учебните заведения задачи, сред които – актуализацията на задължителните Списък – образци за дейността на училищата, детските градини и извънучилищните звена, участие на училищата в дейностите по изпълнение на общинския спортен календар, в Международния маскараден фестивал „Кукерландия 2014”, конкурса за рисунка на читалище „Съгласие” – Ямбол „Моята Кукерландия” и други културни прояви. Представена беше и информация по изпълнение на дейностите по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община „Тунджа”. Участнитците в работната среща обсъдиха съвместните ангажименти по отчитането на доставките на пресни плодове и зеленчуци в учебните и детски заведения по поредния проект на общината „Тунджа” по Схема „Училищен плод”.
В своето изказване кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев запозна присъстващите с параметрите на предстоящия за приемане бюджет на общината за 2014 г. и подчерта, че и през настоящата година образованието, предучилищното възпитание и ранната детска грижа са сред приоритетите на общинското ръководство. Със средства на общината предстои да бъде извършен основен ремонт на сградата на училището в село Скалица с оглед преобразуването му в средно образователно училище. С проект по МИГ „Тунджа” предстои ремонт на спортния комплекс в село Генерал Инзово. Продължават дейностите по разширяване на спортния комплекс в село Кабиле. Чрез проект по ТГС предстои да бъде извършен основен ремонт на посетителски център в лесопарк Бакаджик. Кметът Георгиев подчерта, че тези бази ще бъдат активно ползвани от децата и учениците от община „Тунджа” с цел обогатяване на дейностите по масовия спорт и свободното време. Той представи накратко и проектите в областта на образованието, с които община „Тунджа” кандидатства по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Чрез тези проекти се цели енергийно ефективна реконструкция на сградите на детската градина и училището в село Кукорево и ремонтни дейности на закритото училище в село Хаджидимитрово за преобразуването му в целодневна детска градина. Представен е и проект за изграждане на две многофункционални детски площадки в селата Бояджик и Завой. Кметът Георгиев изрази увереност, че чрез реализацията на тези проекти ще се подобрят условията за учебно-възпитателна работа по места и ще се създаде максимално добра среда за отдих и спорт на най-малките жители на община „Тунджа” – децата и учениците.

Жана Николова

About the Author :