Образователен проект в Болярово

IMGP3977AНа 7 февруари 2014 г. в Болярово се проведе официално представяне  на проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Проектът е по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Бенефициент е община Болярово, а партньор – ЦДГ „Здравец” и нейните филиали. Общата стойност на този проект е 107 009, 74 лв., а дейността му ще приключи през май 2014 г. Целевата група включва децата на възраст от 3 до 6 г., персоналът на ЦДГ „Здравец” и филиалите, както и родители, чиито деца посещават детските заведения.
Основната цел на проекта е образователна интеграция и успешна социална реализация на децата. Чрез него трябва да се осигури равен достъп до образование и обучение, предвидено е разработване на билингвистична програма за занимания с деца, за които българският език не е майчин; да се осигури подходяща среда за развиване на толерантни отношения; повишаване на социалната ангажираност на обществото към тези въпроси. Тъй като около 82 % от децата са от ромски произход, проектът ще окаже своето ползотворно въздействие в процеса на работа.
По проекта трябва да се създадат по – благоприятни  и комфортни условия за игра и обучение. ЦДГ „Детски рай” – с. Шарково се нуждае от вътрешно саниране. Там се обучават 17 деца, а предстоящите подобрения ще бъдат и превенция срещу заболявания и респективно отпадане на деца от заведението. Ремонтни дейности ще бъдат предприети и в сградите на други детски заведения, където е необходимо.

Лора Величкова

About the Author :