Образованието – всеобща, най-трудна за обработване нива

IMGP2214Поредното интересно и ползотворно мероприятие бе реализирано по проекта „Заедно да учим и творим” на 18 май 2017 г. – Дейност 6 („Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност), точка 1 (Съвместен тренинг на учители, родители и ученици на тема: „Образованието като ценност”).

Откривайки срещата, ръководителят на проекта госпожа София Минева представи на аудиторията гостуващият модератор Георги Бодуров, виден деятел на образователния фронт от областен мащаб, съавтор на книгата „Училището”, проследяваща развоя на образователното дело в Ямболска област. Два екземпляра бяха предоставени от автора – за училищната и читалищната библиотека в Болярово.

В тренинга участваха ученици от среден и горен етап на обучение при СУ „Д-р Петър Берон”, техни учители и родители, както и координаторът Златина Николова. Интересен и духовит събеседник, ерудиран лектор и одухотворена личност, IMGP2211Георги Бодуров бързо „превзе” своята многобройна аудитория в Болярово. Учениците бяха разделени на две групи, всяка от които – с обособен говорител. Те трябваше да мотивират своите отговори на умело поставените от модератора, оригинални въпроси. Послания към родителите трябваше да бъдат отправени от групата на участващите в тренинга учители. От своя страна присъстващите родители също формулираха своите препоръки към учителите, обучаващи и възпитаващи децата им. Много неща научиха в този ден наистина участниците: че чрез образованието не само се получават знания, но и се формират качества, затова то трябва да бъде ефективно; учителят трябва да умее да уважава своите ученици, а родителят – да научи детето си да цени труда на учителя, да се отнася с почит към него; чрез своята оценъчна система учителят преценява цялостно учениците си, а това е сложна дейност; държавата е най-отговорна за образованието на една нация, защото то засяга всеки човек в тази държава; младите хора днес трябва да бъдат научени да подбират и систематизират потоците от информация, които ги заливат в нашето съвремие. Доста въпроси бяха зададени към обучаващия – от учителките Мария Маринова, Иванка Новакова, от някои родители. „Образованието е скрито имане. Затова трябва да се рови непрестанно, да откриваме зрънце по зрънце” – мъдро прозвучаха и финалните думи на модератора. Пакети с храна и напитки, интересно структурирани работни брошури и химикалки получиха всички участници по време на занятието, което дълго ще се помни.                                                                                                                                                                                    Бинка Величкова

IMGP2210 IMGP2220 IMGP2222 IMGP2223 IMGP2228

About the Author :

Leave a reply