Област Ямбол разполага със 184 173 лв. за Регионална програма за заетост през 2018 г.

e3f1abb077a4b357936ca92b04d89383Средства в размер на 184 173 лева са определените на област Ямбол за Регионалната й програма за заетост и обучение през 2018 г., съобщиха от Бюрото по труда в Ямбол. Размерът на парите за финансиране на програмата за всяка област е според средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой регистрирани безработни в областта за 2017 г.

В рамките на определените средства всяка област осигурява заетост на безработни лица на пълно или непълно работно време в периода юни – декември 2018 г.

Срокът за подаване в Министерството на труда и социалната политика на изготвените и одобрени от Комисиите по заетост регионални програми за утвърждаване от министъра е 30 април 2018 г.

About the Author :