Област Ямбол на 17-то място по средна работна заплата в страната

2637-2-obshtestvoСредната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. в област Ямбол е 830 лв., за ноември – 826 лв., и за декември – 856 лева, съобщават от националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 6.4% (до 837 лева). В частния сектор средната месечна заплата се увеличава с 3.9% (до 792 лева), а в обществения сектор – с 14.4% (до 1 006 лева).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол се увеличава с 16.5%, като в частния сектор увеличението е с 15.6%, а в обществения – с 18.5%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Ямбол се нарежда на 17-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 476 лв. и Варна – 1 062 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 733 лв. и Видин – 693 лв.

 

About the Author :