Област Ямбол на 14-то място в страната по произведен БВП на човек през 2016 г.

profitПо окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2016 г. възлиза на 1 039 млн. лв. по текущи цени и е с 2.1% повече в сравнение с 2015 година, съобщават от Националния статистически институт. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 14-то място с 8 445 лв., след област Велико Търново – с 8 611 лв. и преди област Разград – с 8 379 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 28 465 лв., а с най-ниско област Силистра – 6 080 лева, на предпоследно място е област Сливен – 6 392 лв.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2016 г. е 897 млн. лв. по текущи цени, което представлява 1.1% от БДС за страната.

Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 51.1%, или се увеличава с 2.1 процентни пункта спрямо предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията, намаляват спрямо 2015 година съответно с 0.2 и 1.9 процентни пункта, до нива 12.3 и 36.6%.

About the Author :