Област Ямбол изостава по достъп до интернет на домакинствата

Ямбол, 15.12.2020 г.

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.1% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната, съобщават от ямболския отдел “Статистически изследвания”. Област Ямбол се нарежда на 26-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

През 2020 г., 51.2% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Ямбол използват регулярно (всеки ден или поне веднъж седмично) интернет. Спрямо 2019 г. се отчита ръст от 3.5 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 27-мо място след област Добрич – 53.7% и пред област Видин – 41.8%.

В област Ямбол мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 52.7 и 49.9%. Тяхната активност е по-ниска от средната за мъжете в страната със 17.9 процентни пункта и по-висока от активността на жените в областта с 2.8 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – 82.4% от лицата с висше образование и 22.8% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Относителният дял на лицата в област Ямбол, използващи услугите на електронното правителство за взаимодействие с органите на държавната и местната власт през 2020 г., е 13.3%, при 26.9% средно за страната.

About the Author :

Leave a reply