Със средна заплата от 800 лв. област Ямбол се нарежда на 19-то място в страната

8308_660_370Ямбол, 20.11. 2017 г.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. в област Ямбол е 787 лв., за август – 772 лв., и за септември – 800 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро -Югоизток, отдел “Статистически изследвания -Ямбол”.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 3.1% (до 787 лева). В частния сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 5.1% (до 762 лева), докато в обществения сектор намалява – с 2.3% (до 880 лева).

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 13.2%, съответно в частния сектор увеличението е с 13.6%, а в обществения – с 11.7%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г., област Ямбол се нарежда на 19-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 405 лв. и Стара Загора – 1 011 лв., а най-ниска – в областите Видин – 668 лв., Благоевград – 708 лв. и Кюстендил – 722 лв.

About the Author :