Област Ямбол е на 17-то място по Брутен вътрешен продукт за 2019 г.

Ямбол, 5.02.2021 г.

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2019 г. възлиза на 1 198 млн. лв. по текущи цени и е с 3.2% повече в сравнение с 2018 година, съобщават от отдел “Статистически изследвания” – Ямбол. Делът на БВП за област Ямбол е 1.0% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на седемнадесето място с 10 142 лв., след област Шумен – с 10 177 лв. и преди област Добрич – с 10 009 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско област Силистра – 7 687 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2019 г. е 1 034 млн. лв. по текущи цени.

Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 58.2%, или с 2.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията намаляват спрямо 2018 година съответно с 0.1 и 2.8 процентни пункта, до нива 11.7 и 30.1%.

About the Author :

Leave a reply