Област Ямбол е на 14-то място по цена за наемане на декар ниви

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 892 лв., което е с 3.3% повече в сравнение с 2019 година, съобщават от отдел “Статистически изследвания-Ямбол”. Цената на постоянно затревените площи намалява с 84.3%.  (табл. 1).

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2016 – 2020 година (Лв./дка)

Категории на земята 2016 2017 2018 2019 2020
Ниви 858 969 811 864 892
Овощни насаждения 770 # # # #
Лозя 349 # # # #
Постоянно затревени площи 218 213 270 1000 157

„ # “ – прекъснат ред

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2020 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област София.

През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  – 1 053 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 1 020 лв. и Стралджа – 927 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в общините Болярово – 438 лв. и Елхово – 739 лв. на декар. 

Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 38 лв., което е с 2.6% по-малко спрямо 2019 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., като спрямо предходната година остава непроменена. (табл. 2). 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2016 – 2020 година (Лв./дка)

Категории на земята 2016 2017 2018 2019 2020
Ниви 34 37 37 39 38
Овощни насаждения 41 # # # #
Лозя 44 # # # #
Постоянно затревени площи 23  17 11 23 23

„ ..“ – конфиденциални данни.

„ # “ – прекъснат ред

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви.

През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община “Тунджа” – 43 лева. След нея са общините Стралджа – 40 лв. и Ямбол – 39 лева. Най-ниска е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Болярово – 22 лв. и Елхово – 32 лева.

About the Author :