Област Ямбол е на 13-то място по безработица в страната през 2017 г.

bezraboticaС равнище на безработицата за 2017 г. от 8,3 процента област Ямбол се нарежда на 13-то място в страната – след област София /8,3 процента/ и пред област Кюстендил / 9,4 процента/.

През миналата година средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда в областта е 4 643 човека. Сравнено с предходната година се отбелязва намаление от 1386 човека /с 23 процента/, което е утвърдена тенденция от 2014 г. насам.

Равнището на безработица в община Ямбол за 2017 г. е 4,6 процента – това е единствената община в областта с безработица по-ниска от средногодишната за страната. В регионален мащаб на второ място по ниска безработица се нарежда община „Тунджа“ – 11,6 процента, следвана от Елхово – 14,3 процента. В Болярово равнището на безработица е 18,4 процента, в Стралджа – 21,6 процента. Спрямо предходната 2016 г. се отчита спад във всички общини, като най-значителен той е в Стралджа – с 7,9 процента и „Тунджа“ – с 4,3 процента.

През 2017 г. в бюрата по труда в областта са обявени 4 295 работни места, от които 3 483 на първичния трудов пазар. Най-много работни места са обявени за длъжностите: машинен оператор, общ работник, учител, монтажник – предимно на кабели, манипулант в промишлеността, сезонен работник в селско и горско стопанство, продавач-консултант, камериерка.

About the Author :