Област Ямбол е на 12-то място сред 28 области по брутен вътрешен продукт

img_210270Брутният вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2015 г. възлиза на 1 018 млн. лв. по текущи цени и е с 3.6% повече в сравнение с 2014 г., съобщават от Териториално статистическо бюро-Югоизток, отдел “Статистически изследвания”-Ямбол. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 12-то място с 8 159 лв., след област Велико Търново – с 8 288 лв. и преди област Добрич – с 8 002 лв. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – област Сливен с 5 921 лв.

About the Author :