Област Ямбол е на 12-то място по равнище на безработица

Chankova1С 5,4 процента се е повишило нивото на безработица в Ямболска област през януари т. г. спрямо декември 2016 г., поради по-слабото предлагане на заетост през месеца, съобщи днес на брифинг шефът на Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. Лекото повишаване на безработицата и намаляване търсенето на работа през януари е типично за този месец от годината, коментира тя. Сравнено с януари 2016 г. обаче има значително намаление на регистрираните безработни – с 1684 души, т.е. 23,6 на сто. При сравнение с 2014 г. прави впечатление значителния спад на безработните.

Като абсолютна стойност регистрираните безработни в Ямболско са били 5 450 човека през януари т.г. Равнището на безработица в края на месеца е 9,8 на сто, като по този показател областта ни се нарежда на 12-то място в страната между областите Хасково и Добрич.

Основния контингент регистрирани безработни са без квалификация – 62,9 процента от всички, а във възрастово отношение най-многобройни са тези в най-активна възраст – 30-49 г.

През януари в бюрата по труда в област Ямбол са заявени 255 работни места, от които 250 са на първичния трудов пазар. Най-много са местата в отраслите „Преработваща промишленост“ – 113 броя; „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“-56 броя и „Други дейности и услуги“ – 23 броя.

През първия месец от годината на работа от бюрата по труда са постъпили 165 човека, като 56,4 на сто, т.е. 93-ма са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда.

About the Author :

Leave a reply