Област Ямбол в готовност за зимата

DSC_1148В Областна администрация Ямбол се проведе съвместно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и Щаба за неотложни възстановителни работи. Основна тема на заседанието бе готовността фирми, организации, институции, общини за действие в зимни условия.

Със заповед на областния управител Димитър Иванов е създадена необходимата организация за предприемане на превантивни мерки и осигуряване на нормални условия за живот и работа в област Ямбол  през зимния сезон на 2016 – 2017 г.Заповедта на областния управител е на основание чл. 32 от Закона за администрацията и чл. 64 от Закона за защита при бедствия. В нея са регламентирани конкретните отговорности на кметовете на общини в областта, на ръководителите на фирми и ведомства по отношение осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през зимата.

DSC_1149В Областно пътно управление Ямбол са предприети действия по подготовката за зимно поддържане на пътищата в областта.  Сключени са договори за поддържане на АМ „Тракия“ и републиканската пътна мрежа от I,II и III клас.  Извършена е проверка на техниката и наличните материали по опорните пунктове.

Представители на общините, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Пътна полиция”, „Гранична полиция”, военните формирования в област Ямбол, В и К, EVN, и други ангажирани ведомства представиха доклади за предприетите от тях превантивни дейности и изразиха готовност за справяне при тежки зимни ситуации.

 

 

About the Author :