Областта първа завърши оградата на границата

granicaЯмболска област първа завърши изцяло преградното съоръжение за охрана на българо-турската граница. Вече са напълно изградени близо 36 км преграда и полеви път около нея. С изградената от военните преграда, която беше само на ямболска територия, преградното съоръжение в Ямболско достигна около 66 км.
За шест месеца реално строителство в Ямболска област успяха да завършат преградното съоръжение и пътя покрай него с обща дължина 35, 970 км. Две фирми бяха избрани от областния управител за изпълнители да изпълнят тежкия обект. Преградното съоръжение беше изградено от „Геострой инжинеринг” – Ямбол, а пътят от Държавно предприятие „Транспротно строителство и възстановяване” – София.
Областният управител Димитър Иванов, който пряко отговаряше за изграждането на съоръжението не скри, че теренът е бил много труден и това е затруднявало строителството: „Ние се намираме наистина в една гориста местност, която е пресечена, със скални участъци, с големи наклони, но успяхме да се справим наистина в едни срокове, които бяхме си поставили още в началото и след преминаване на тежките зимни месеци успяхме да завършим самото изграждане”.
Оградата е двуредова, висока е три метра и половина.
Тя възпира безотказно нарушителите, защото засега няма опити да бъде прерязана или преодоляна през прехвърляне. Специалистите твърдят, че е по-здрава изграденото от военните преградно съоръжение. Освен това има и гаранция: „Имаме 5 години гаранционно обслужване. Аз не се притеснявам от здравината, тъй като всички детайли вече са поцинковани по цялото съоръжение, а и като материали значително подобрени като качество и като здравина”, каза още областният управител.
Едва след приемането на обекта ще стане ясно каква стойност ще достигне изграждането на преградното съоръжение в Ямболско. Според областния управител по-важно е, че при очаквания засилен бежански натиск цялата българо-турска граница на ямболска територия е защитена с преграда, което ще облекчи работата на граничните полицаи и на военните.

About the Author :