Областно събрание на ямболската червенокръстка организация

nВ Синия салон на Народно читалище „Съгласие 1862“ в град Ямбол се проведе Областното общо събрание на ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха: д-р Валентин Пеев – зам.-председател на НС на БЧК; Стойчо Стойчев – зам.- председател на НС на БЧК; д-р Славита Джамбазова – зам.-ген. директор на НС на БЧК; архимандрит Димитрий – архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия; Христо Колев – зам. областен управител на област Ямбол; Христо Христов – кмет на община Болярово; Иван Иванов – зам.-кмет на община Стралджа; комисар Георги Кючуков – началник охранителна полиция ОД на МВР; гл. инспектор Живко Бянов, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“; гл. инспектор Георги Арабаджиев – началник сектор ”Пътна полиция“; Татяна Павлова, говорител на ОД на МВР – Ямбол; Таня Джеджева – директор Дом стари хора и Домашен социален патронаж с. Болярско; Иванка Лазарова – секретар 111на НЧ „Съгласие 1862“; Христо Христов – президент на Ротари Ямбол; Тина Атанасова – президент на Интеракт Ямбол; Костадин Атанасов – председател на общински Съюз на пенсионера 2004; Иван Тодоров – Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Кънчо Илиев – председател на СБА-Ямбол; Кръстина Атанасова – председател на Регионален клуб на инвалида; Калоян Калиманов -ръководител на Младежки информационно-консултантски център; д-р Георги Ъков – председател на Обществена фондация „Мостове над Тунджа“; представители от Дирекция хуманитарни дейности, община Тунджа, Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол и Регионална здравна инспекция; управители на  Център за обществена подкрепа „Усмивка”, Център за настаняване от семеен тип и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; представители от неправителствени организации и медии.

1_NФорумът  премина в една сесия, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2017 г., представен от д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от Силва Иванова и отчет на бюджета за 2017г., представен от инж. Митко Филипов – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК. Делегатите на събранието приеха план за работа за 2018г. и проект на бюджет за 2018г. на Ямболската червенокръстка организация.

По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата 2017 г., като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят ямболската организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности. Христо Колев посочи като положителен резултат присъдената награда на БЧК – Ямбол в категория „Социална инвестиция“ от конкурса „Инвеститор на годината“. Д-р Валентин Пеев изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на ямболската червенокръстка организация бе оценена като отлична.

                                                                                                                                                  Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

 

 

About the Author :