Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация

Ямбол, 24.02.2022 г.

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК-Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха:                   д-р Славита Джамбазова, зам.-ген. директор на Секретариата на НС на БЧК; Васил Александров, Областен управител на област Ямбол и Енчо Керязов, зам.-кмет на Община Ямбол. В деловата работа участие взеха г-н Стойчо Стойчев, зам.-председател на БЧК и Стели Джамбазова, Председател на БМЧК.

Делегатите на събранието бяха разположени в две зали в сградата на БЧК-Ямбол, за останалата част бе осигурена он-лайн връзка и такива, които бяха представени чрез пълномощни. Събранието се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични мерки.

Събранието даде своето начало с обръщение от акад. Христо Григоров, д-р.х.к. Председател на БЧК. Представители от РД“Пожарна безопасност и защита на населeнието”-Ямбол и ОД на МВР-Ямбол поздравиха делегатите и благодариха за доброто партньорство с БЧК чрез видео обръщение. Кметовете на общините Стралджа, Тунджа и Болярово благодариха за съвместната работа с червенокръстката организация чрез поздравителни  адреси.

Областният управител на Област Ямбол, Васил Александров в своето приветствие изрази задоволство и благодари за доброто партньорство с БЧК и увери, че занапред ще продължим да работим заедно в полза на нуждаещите се.

Кметът на Община Ямбол, Валентин Ревански, поднесе специален поздрав и подарък-картина, по повод 100-годишния юбилей на младежката организация,  предоставени от Енчо Керязов, зам.-кмет на община Ямбол.

В деловата част Председателят на Областната червенокръстка организация, д-р Антоанета Антонова представи отчет за дейността през 2021г., като акцентира върху приноса на доброволците. Като част от дневния ред бе представен и приет Отчет на Областната контролна комисия, Отчет на бюджета за 2021г., План за работа за 2022г., Проект на бюджет за 2022г. и Стратегия за развитие до 2030г. на Ямболската червенокръстка организация.

Зам.-председателят на БЧК, Стойчо Стойчев, изрази удовлетворение от свършеното през годината, като подчерта заслугата на доброволците, служителите от Секретариата и доброто взаимодействие с партньорите, което допринася за организационната и финансова стабилност на Областната организация на БЧК.

Председателят на БМЧК, Стели Джамбазова поздрави младежите на БМЧК за реализираните оригинални дейности през отчетния период и благодари за подкрепа, в лицето на инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол.

Зам.-ген. директор на Секретариата на НС на БЧК, д-р Славита Джамбазова даде висока оценка за работата на Ямболската червенокръстка организация, като подчерта, че активната дейност на дружествата и общинските организации по места, води до положителни резултати-висок обхват на покритие на членове на БЧК спрямо населението в област Ямбол. Д-р Джамбазова поздрави доброволците на БМЧК-Ямбол за реализираните иновативните дейности.

Директорът на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол, инж. Митко Филипов изразиха благодарност към партньорите и доброволците на БЧК за оказаната подкрепа  при изпълнението на хуманитарната мисия  на организацията ни в полза на уязвими лица.

About the Author :

Leave a reply