Областният щаб за координация обсъди мерки и действия за пожарна безопасност

IMG_0454На заседание на Областния щаб за координация на неотложни аварийно-спасителни работи в Ямболска област бяха обсъдени мерки и действия за осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на територията на областта в пожароопасния летен период на 2015 година, както и плана за информационен обмен и взаимодействие между институциите при усложнена пожарна обстановка.

Със заповед на областния управител на област Ямбол е обявен пожароопасният период – от 1 април 2015г. до 31 октомври 2015г. До този момент в областта има регистриран само един пожар на посеви, стана ясно от доклада на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“. През този пожароопасен сезон службите на Пожарна безопасност и защита на населението в областта ще разполагат с 6 нови пожарни автомобила.

IMG_0449По време на заседанието общините представиха готовността си за действие в ситуация на пожари. Има сформирани гасачески групи по места. Проблем може да се появи в малки населени места, където населението е предимно застаряващо. Председателят на Областния щаб областният управител Димитър Иванов обърна специално внимание на обезопасяване и наблюдение по места на гробищните паркове и сметищата, от където най-често тръгват пожарите. Постоянно дежурство дават в пожароопасния сезон и служителите на Горските стопанства на територията на областта. Готовност за подпомагане овладяването на сложна пожарна обстановка имат и от двете военни модулни формирования.

IMG_0455За добра стикованост и взаимодействие между институциите, бързи реакции и изпълняване на поставените превантивни задачи призова областният управител Димитър Иванов по време на  заседанието на Областния щаб.

About the Author :