Областният управител събира проекти по „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Brifing_AОбластният управител Николай Пенев е провел консултации с кметовете на петте общини за възможностите, които дава за кандидатстване с проекти Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С Постановление № 4 от 16 януари Министерски съвет одобри условията, реда и критериите за реализацията на тази програма. По нея са предвидени 500 млн. лв. от държавния бюджет, а проектите, които ще се финансират, целят постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.
С кметовете са обсъдени възможностите на програмата, допустимите бенефициенти и сектори, начина на финансиране, както и основни етапи по подбора, оценяването и изпълнението на проектите. Очаква се до дни те да представят в областна администрация попълнените си апликационни форми, след което областният управител лично ще внесе проектните предложения за разглеждане от Междуведомствения съвет.
„Разчитам на активност от страна на кметовете, за да можем да се възползваме в максимална степен от възможността, която правителството предоставя за развитие на регионите в България. Сигурен съм, че при добре обмислени и обосновани проектни предложения, ще успеем да спечелим финансиране за проекти, които не могат да бъдат реализирани по линия на оперативните програми на Европейския съюз”, коментира областният управител Николай Пенев.

About the Author :