Областният управител прати информация за щетите от наводненията за фонд “Солидарност”

1Във връзка с настъпилите бедствия в страната в резултат на обилните валежи от началото на месец декември 2014г. и нанесените щети на обществената инфраструктура и съоръжения, в предвид необходимостта от обобщаване на информацията за общите преки щети, с цел евентуално мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС, областният управител на област Ямбол изпрати обобщена информация до министъра на вътрешните работи за нанесените щети по държавна и общинска инфраструктура, частни имоти и земеделски площи на територията на област Ямбол.

Обобщената информация описва засегнатите от наводнението райони, как се е отразило наводнението върху инфраструктурата, последиците върху условията за живот, оценка на нанесените щети, действия по възстановяване. Информацията е съпроводена с снимков и картов материал. Информацията обхваща обекти от общините Ямбол, Елхово, „Тунджа” и Стралджа.

Информацията включва и описание на нерегулирани участъци на река Тунджа, където влошената проводимост на речното корито и високото речно ниво води до заливане на все повече земеделски земи, горски имоти, частни и общински имоти.

Община Ямбол включва в искането щети по наводнената инфраструктура в града. По информация на общините „Тунджа” и Стралджа са включени щети по общинската инфраструктура и частни домове. Община Елхово включва нанесените щети по канализацията на град Елхово, уличната мрежа, жилищни сгради.

Направената оценка на щетите е по преценка на общините, а за обекти на бизнеса, селското стопанство, частни домове е на база информация от самите предприемачи и частни собственици. Заложените стойности за възстановяване са прогнозни.

About the Author :