Областният управител подписа първите договори за финансиране на саниране с Българската банка за развитие

IMG_9661Областният управител на област Ямбол, в качеството си на представител на държавата, подписа първите четири договора за целево финансиране, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с община Ямбол и Българската банка за развитие.

След направена проверка се установени предпоставки за сключване на договори. Сдруженията са учредени при условията и реда на Закона за управление на етажната собственост, вписани са в регистър БУЛСТАТ и публичния регистър на общината, подали са заявление за интерес и финансова помощ, получили са оценка на подадените документи и са сключили договор с кмета на община Ямбол.

Към момента в област Ямбол има 33 регистрирани сдружения на собственици. 22 са в община Ямбол, 6 в община Елхово, 4 в община Стралджа, 1 в община Болярово. На този етап регистрираните заявления за интерес и финансова помощ в общините са 8. Напредъкът по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се отчита ежеседмично от общините в Областна администрация Ямбол.

При подписване на първите договори за саниране областният управител Димитър Иванов изрази очакването, че в най-скоро време ще има сключени договори за обновяване на жилищни сгради и в другите общини от областта.

 

About the Author :