Областният управител контролира проектите по Публичната инвестиционна програма

Brifing_25.2.14 007aОбластните управители да контролират текущото наблюдение на одобрените проекти по Публичната инвестиционна програма и да извършват преценка за възможните рискове реализацията им, такива отговорности им е вменил финансовият министър. След сключването на договорите с изпълнителите, общините трябва да инициират платежни нареждания за аванс в размер на 30% от общата стойност на проекта, като представят необходимата за това документация.

В срок до 7 май областният управител Николай Пенев трябва да предостави на Междуведомствения съвет доклад за напредъка по процедурите за обществени поръчки на общините, спечелили финансиране, а до 10 юни – информация за резултата от проведените процедури и сключените договори с изпълнители.

Доклади за хода на изпълнение на проектите се изискват 2 пъти годишно – в срок до 15 август и до 10 ноември.

Прекратяване на финансирането на проекти може да стане при три варианта: ако до 10 юни не са започнали процедурите за обществената поръчка; ако до началото на септември няма сключени договори за изпълнение или те са в процес на обжалване; при отказ или невъзможност на общината да изпълни проекта, но за това тя своевременно трябва да уведоми Междуведомствения съвет чрез областния управител.

До средата на месец юни ще стане ясен освободения финансов ресурс, заради икономии или при прекратено финансиран, който ще бъде преразпределен от Междуведомствения съвет най-късно до 30 юни тази година. Достъп до него ще имат всички подадени общински проекти, като няма да бъде необходимо ново кандидатстване.

About the Author :