Областният управител допусна „спешна мярка“ на община Ямбол само за част от автобусните линии

97_bigОбластният управител на област Ямбол Георги Чалъков определи като „частично основателно“ искането на кмета на община Ямбол за предприемане на “спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент, относно обществените услуги за пътнически превоз, състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема, от квотата на община Ямбол. Община Ямбол е възложител на обществена услуга по обслужване на автобусните линии от Републиканската транспортна схема. Искането е за седем линии от квотата на общината. Това са автобусни линии: Пловдив – Ямбол/за автобусна линия Ямбол – Елхово/ , Ямбол – Свиленград,  София –Ямбол,  Велико Търново – Ямбол, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол.

С оглед изтичане на срока на договорите за тези автобусни линии през 2017 г., кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“, въз основа на пряко възлагане. Областният управител счита, че така направеното искане е частично основателно.

За три от линиите  Ямбол – Тополовград, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол областният управител счита искането на общината за неоснователно и не разрешава прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по посочените автобусни линии, защото договорите за тези три линии изтичат през месеците юни и юли 2017г. В мотивите на областния управител се казва: „ считам, че при наличие на възможност за провеждане на процедура за възлагане на посочените превози по Закона за обществените поръчки, не е необходимо да бъде предприета исканата спешна мярка“. Иначе казано спешната мярка се прилага, ако не е налице никаква друга възможност за извършване на превоза на пътници, а не самата тя да се превръща в причина да не бъде избран изпълнител след проведена процедура.

По отношение на прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Ямбол; Ямбол – Свиленград; София –Ямбол и  Велико Търново – Ямбол искането е основателно. Затова областният управител разрешава на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по четирите автобусни линии със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори  до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2018 г.

Разрешаването на „спешна мярка“ от страна на областния управител е с мотив осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии и незасягане обществения интерес.

 

About the Author :

Leave a reply