Областният управител Димитър Иванов предаде председателството на Югоизточен район на област Сливен

DSC_2272Под председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югоизточен район.

Представители и експерти от управляващите органи на оперативните програми представиха напредъка на изпълнението на секторните програми за периода 2014-2020г.:

DSC_2273Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Региони в растеж“; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програма за развитие на селските райони. Беше представена и обсъдена  Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

DSC_2274По всички представени програми бе отчетен напредък и добро изпълнение. За ЮИР по ОП „Региони в растеж“ има 70 сключени договори за финансиране на стойност 228 млн. лв. 39 от тях са в процес на изпълнение. В област Ямбол сключените договори от общините са 11, на стойност близо 21 млн. лв.

Според експертите, които разработват междинната оценка за изпълнение стратегията за развитие се отчитат положителни промени в социално-икономическото развитие на страната и по ключовите индикатори по Програма „Европа 2020“. Специално за ЮИР е отчетен устойчив ръст на Брутния вътрешен продукт и напредък над планирания.

DSC_2277В края на заседанието областният управител на област Ямбол Димитър Иванов предаде плакета символ на Югоизточен район за председателство на РСР и РКК в периода 01.01-30.06.2019 г. на Областния управител на Област Сливен.

About the Author :

Leave a reply