Областният управител Димитър Иванов подписа договора с ВиК оператор за област Ямбол

IMG_1658В присъствието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на петте общини от област Ямбол бе подписван договорът между Асоциация по ВиК и ВиК оператор в област Ямбол. Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията бе сключен от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, който е председател на Асоциацията, и управителя на ВиК дружеството в областта инж. Стоян Радев. С тази стъпка и в област Ямбол стартират изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор.

IMG_1660Договорът е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” и е със срок от 15 години. Съгласно него Асоциацията се задължава да поддържа и експлоатира съществуващите ВиК системи и съоръжения, да предоставя услуги и инвестира в модернизация и подобряване на инфраструктурата, съгласно разпоредбите на Закона за водите. ВиК операторът ще изпълнява тези задължения на територията на всичките пет общини от област Ямбол, които членуват в асоциацията: Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово.

IMG_1663-1С днешния акт се цели  подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура, по-високо качество и ефективност на ВиК услугите, възможност за усвояване на средства от фондовете на ЕС и постигане на съответствие с европейските директиви за качество на питейните и отпадъчните води, на социално поносима за населението цена. Подписаният договор дава право на ВиК опаратора да кандидатства пред Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020 г.  за финансиране на проекти за водоснабдяване и канализация в ямболска област. Това ще направи възможно реализирането на нови инвестиции в сектора.

 

About the Author :