Областният управител дава спешни мерки за транспорта на общините Стралджа и „Тунджа“

oblastОбластната транспортна комисия на свое заседание прие изменение в маршрутните разписания на Областната транспортна схема, в резултат на което се променят и квотите на общините. Квоти от Областната транспортна схема от община Ямбол преминават като квоти на общините Стралджа и „Тунджа“.

На базата на това решение областният управител на област Ямбол утвърди измененията в 17 маршрутни разписания от квотата на община Стралджа и 74 маршрутни разписания от квотата на община „Тунджа“. Договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по тези маршрути се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедури и избор на изпълнители на обществената услуга за превоз на пътници в общините Стралджа и „Тунджа“ има искане за допускане на „спешна мярка“.

Областният управител дава разрешение на кмета на община Стралджа и на кмета на община „Тунджа“ да възложат пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусните линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа и от квотата на община „Тунджа“.

Спешната мярка е за срок от две години, считано от 1 май 2019г.

About the Author :