Областният управител връща решения на Общински съвет – Ямбол

Picture 008aРешения по четири точки от дневния ред на последната сесия на Общински съвет- Ямбол върна областният управител в изпълнение на задълженията му да оказва административен контрол върху законността на решенията на местните общински съвети.
Решенията касаят измененията или приемането на наредби за общинското имущество, за преместваемите съоръжения, за прокопаване на благоустроени общински терени, за принудително премахване на незаконни строежи. Мотивите за обявяване на решенията за незаконосъобразни са различни, общото е, че и четирите наредби или изменения не са обявени на интернет страницата на община Ямбол според изискванията на Закона за нормативните актове с мотиви и не е предоставен ясен 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища по проекта.
Процедурата изисква в 14-дневен срок Общински съвет – Ямбол да гласува отново същите точки, а ако не се съобрази с препоръките на областния управител, той има право да ги обжалва в Административния съд.
Припомняме, че още при приемането на тези наредби в Съвета възникна спор за тяхната законност, но съветниците от ГЕРБ ги гласуваха на инат, за да спазят партийното поръчение на кмета на Ямбол, който е и областен лидер на партията на Бойко Борисов.

About the Author :